fbpx

All posts by Susan du Plessis

12

Jun'18

Sticker Books and Stickers: Available Soon at Edublox Clinics and Centres

Available soon at Edublox clinics and centres... Sticker books and stickers for the computer class. After working on Edublox Online Tutor kids can buy 'creatures' with their Educoins. Now they can also collect the stickers of these creatures!!

Read More

11

Jun'18

Intensive Holiday Course Improves Concentration, Memory and Reading

Ask yourself… Has your child lost hope in being able to read fluently? Does he/she suffer from low self-esteem due to learning failure and/or poor school achievement? Is there a possibility that he/she may fail his/her school year? If you answered “yes” to any of the above, our intensive 10-day holiday course might be the answer for you!

Read More

10

Jun'18

Intensiewe Vakansiekursus: Verbeter Konsentrasie, Geheue en Lees

Vra jouself …. Het my kind sy hoop om ooit vlot te kan lees verloor? Ly hy aan 'n swak selfbeeld as gevolg van leerprobleme en/of swak skoolprestasie? Is daar 'n moontlikheid dat hy hierdie jaar gaan druip? As jy "ja" geantwoord het op enige van hierdie vrae, is ons intensiewe 10-dag vakansiekursus dalk die antwoord vir jou!

Read More

09

Jun'18

Wat Is Kognitiewe Vaardighede?

Kognitiewe vaardighede — konsentrasie, persepsie, geheue en logiese denke — is verstandsvaardighede wat gebruik word in die verwerwing van kennis, en kan beskou word as ‘n kind se gereedskap vir leer.

Read More

07

Jun'18

Edublox Values

At Edublox, we have a few core values that guide us in our journey. We are passionate about developing learners to achieve results — improvement in school performance and self-image, and creating a basis for lifelong learning...

Read More

06

Jun'18

Studiemetodes wat Jou Leer Hoe om Slimmer te Werk, Nie Harder Nie!

Elke eksamentyd gebeur dit — baie leerders se mae trek sommerso op 'n knop van die eksamenkoors en senuwees. Hulle weet nie reg hoe hulle moet leer nie en die tyd begin hulle inhaal. ‘n Kursus soos Studiblox, wat ‘n leerder die vaardighede gee om die nodige kennis betyds in sy kop te kry, is dus onontbeerlik.

Read More

31

May'18

The Epic Hangout!

What an Epic experience! Edublox recently attended the filming of the SABC2 kids show The Epic Hangout to help demystify dyslexia. Our representative from Edublox Kempton Park, Alison Bourbier, and an Edublox learner was interviewed about reading difficulties and how to overcome them...

Read More

24

May'18

Edublox Summed Up

Edublox reading, maths and learning clinics specialise in educational interventions comprising of cognitive training, reading, spelling, comprehension and maths. Over the last 30+ years, Edublox has helped more than 150,000 people in approximately 40 countries to read, learn and achieve through home kits and learning clinics internationally...

Read More

09

May'18

Somme of Some? Wanneer Verdubbel ‘n Konsonant en Wanneer Nie?

‘n Konsonant verdubbel wanneer dit volg op ‘n kort vokaal wat die hoofklem dra: sommer, balle. Daarteenoor word lang klanke in oop lettergrepe word met ‘n enkele vokaalteken geskryf, soos somer, bale.

Read More

09

May'18

Vrae oor Konsentrasie, van Babadae tot Skooldae

Die onvermoë om te konsentreer is op baie onderwysers en ouers se lippe. Diagnoses word gemaak, baie navorsing word gedoen en almal hoop dat dit hul kinders gespaar sal bly.

Read More
Skip to toolbar