fbpx

Afrikaans – Disleksie en Leesprobleme

05

May'16

Help, My Kind Het Disleksie (Deel 2)

Navorsing oor disleksie het natuurlik nie agtergebly nie. Soos lankal vermoed, het fMRI-skanderings bevestig dat daar wel verskille tussen die breine van dislektiese persone en mense wat goed kan lees, bestaan. Die oortuiging dat hierdie breinverskille beperk is tot dislektiese persone (dit is swak lesers met ‘n gemiddelde tot bo-gemiddelde IK), het egter in die slag gebly.

Read More

28

Apr'16

Help, My Kind Het Disleksie (Deel 1)

Daar is min dinge wat by ‘n ouer soveel spanning veroorsaak as ‘n kind wat sukkel met lees, spel en skryf. Terwyl die meerderheid kinders dit maklik tot redelik maklik baasraak, is dit ’n heeltemal ander ervaring vir ten minste een uit elke vyf kinders. Vir hulle is dit so moeilik dat die woord “disleksie” dikwels ingespan word om na hierdie erge gesukkel te verwys.

Read More

07

Feb'16

Waarom Sommige Kinders Vlot Lees Maar Sonder Begrip

Leesbegrip is die doel van lees; die rede waarom ons lees is immers om sin te maak uit dit wat op die bladsy geskryf staan. Wanneer ‘n kind vlot lees, aanvaar ons dat sy verstaan wat sy gelees het, maar drie tot tien persent van vlot lesers begryp nie wat hulle gelees het nie.

Read More

17

Oct'15

Leesprobleme: Van Oorsaak tot Oplossing

Lees verteenwoordig ’n kode-stelsel: die alfabetiese stelsel. ‘n Groot aantal kinders is daartoe in staat om dié kode na ’n jaar se skoolgaan te ontsyfer, maar vir ten minste een uit elke vyf kinders is dit ’n heeltemal ander ervaring. Lees, wat vir ander maklik is, is vir hulle eenvoudig net bokant hulle vuurmaakplek.

Read More

09

Oct'15

Die Brein is Plasties. En Dis Goeie Nuus

Jou seun het dalk disleksie, jou dogter dalk ADHD. Tot onlangs is dié probleme as verdoemend beskou, maar gelukkig is dit nie meer die geval nie. Vandag weet ons dat die brein plasties is; die brein is vervormbaar en dis goeie nuus vir jou kinders.

Read More

08

Aug'15

Disleksie ― Daar Is Hoop

“Jou kind is dislekties.” Daardie woorde kan ʼn ouer se grootste nagmerrie wees. ’n Ernstige leesprobleem kan as disleksie beskryf word, maar wat belangriker is, is die wete dat hierdie probleme opgelos kan word en dat daar hoop is.

Read More

09

Jun'15

Wat Is Disleksie Regtig?

Die term “disleksie” is saamgestel uit twee Griekse woorde dys en lexis wat “swak lees” beteken. Die outydse (en dalk nog populêre) siening is dat disleksie ‘n fisiese versteuring in die brein is wat veroorsaak dat inligting verkeerd verwerk en geïnterpreteer word, wat dan lei tot lees-, spel- en skryfprobleme.

Read More

01

Apr'15

Só Help Jy Jou Kind Met Disleksie

Die historiese siening dat disleksie ongeneeslik is, bestaan byvoorbeeld bloot omdat daar verkeerdelik geglo is dat die brein onveranderlik is. Destyds is geglo as daar iets verkeerd is met ‘n persoon se brein, daar niks gedoen kan word om dit reg te maak nie.

Read More

28

Feb'14

Die Disleksie Debat

Daar word baie gedebatteer of disleksie ‘n lewenslange toestand is wat gediagnoseer moet word, en of dit eintlik maar net ‘n betekenislose beskrywing is wat aangewend word vir persoonlike voordeel, en daarom stopgesit moet word...

Read More
Skip to toolbar