fbpx

Edublox in the Press

16

Mar'16

Improved School Results Have Spin-off Benefits

At the age of 10, Joshleen Durand from Paarl in the Western Cape is not only defeating dyslexia and dyscalculia but also excelling academically with an overall average of 62.5 percent. Joshleen and other top pupils who received additional reading and learning support after school at Edublox clinics around the country celebrated truly amazing academic progress in 2015...

Read More

11

Mar'16

Beter Skoolresultate Lei tot Ander Voordele

Joshleen Durand van die Paarl in die Wes-Kaap is nie net besig om haar disleksie en diskalkulie op die ouderdom van tien te oorkom nie, maar blink ook akademies uit met ‘n algehele gemiddeld van 62.5%. Joshleen, en ander topleerders, wat addisionele, naskoolse lees- en skryfondersteuning by Edublox-klinieke regoor die land ontvang het, het waarlik verstommende akademiese vordering in 2015 getoon...

Read More

28

Feb'16

TV Programme: MBC1 Featuring Edublox Dubai

A child’s ability to read, learn and do maths effectively lays the foundation for their academic success, which has a far-reaching impact on their future. While learning comes easily to some, children with reading and learning difficulties can find simple school activities to be an overwhelming challenge.

Read More

26

Feb'16

Dealing with Dyslexia

Dyslexia, is it a life-long condition that needs to be diagnosed, or a meaningless description used as an excuse? While that might be a harsh way to look at something that so many pupils and even academics struggle with daily, it is the sort of question that plagues parents when they hear their child might be dyslexic.

Read More

15

Feb'16

Nog Hulp vir Kinders wat Sukkel met Wiskunde

Ongelukkig is dit ook so dat daar dinge is waarvan ons nie kan wegskram nie — om wiskunde deur te kom is een daarvan — en dan moet ons maar die bul by die horings pak. Met die regte hulp en leiding kan ʼn kind gehelp word om sy wiskunde-probleme te oorkom en selfs ʼn liefde vir wiskunde ontwikkel.

Read More

08

Feb'16

Susan on School Stuff: My Grade 7 Son Has No Interest in School

‘Susan on School Stuff’ is a column sponsored by Edublox on All4women.co.za, providing advice on learning to parents. In this column Susan shares advice with a mom who is concerned about her Grade 7 son having absolutely no interest in school...

Read More

03

Feb'16

Harde Werk kan Lees- en Wiskunde Agterstand Laat Kwyn

Die tweede moontlikheid waarom jou seun se skoolwerk agter is, is as gevolg van ʼn vaardigheidsprobleem. Dit het niks te make met intelligensie nie, maar beteken bloot dat die vaardighede wat die boustene van lees, wiskunde en leer vorm, nie sterk genoeg is nie.

Read More

01

Feb'16

Leergereed Is Skoolgereed

Graad 1 kruip stadig nader. Gaan jou kind gereed wees? Wat beteken dit in elk geval om skoolreed te wees? Skoolgereedheid is die maatstaf waarvolgens ons bepaal in watter mate ‘n kind verstandelik, motories, sosiaal en emosioneel daarop voorbereid is om ‘n sukses van sy skoolloopbaan te maak. ‘n Kind kan as skoolgereed beskou word wanneer...

Read More

21

Jan'16

Disleksie — Artikel in Huisgenoot Leefstyl

Daar is verskeie omskrywings van disleksie, maar die simptome van die leerafwyking behels hoofsaaklik moeite om te leer lees en spel. "Volgens die tradisionele siening het die kind 'n gemiddelde tot bogemiddelde IK, maar met 'n groot teenstrydigheid tussen sy potensiaal en dit wat hy kan doen ten opsigte van lees en spel," sê Susan du Plessis...

Read More

21

Jan'16

Dyslexia — Article in You Lifestyle

There are various definitions of dyslexia, but the symptoms of this learning disorder primarily involve difficulty in learning to read and spell. “The traditional definition refers to a child who has an average or above-average IQ, but with a big discrepancy between his potential and what he can do in terms of reading and spelling,” says Susan du Plessis...

Read More
Skip to toolbar