fbpx

Leer Afrikaans: Trappe van Vergelyking

Trappe van vergelyking

Trappe van vergelyking is vorme van byvoeglike naamwoorde of bywoorde.

Die stellende trap is die gewone vorm van die byvoeglike naamwoord of bywoord, byvoorbeeld mooi en gewoon. Die vergrotende trap (ook vergelykende trap of die komparatief genoem) word gevorm deur -er agteraan die woord te voeg, of met die word meer, byvoorbeeld, mooier en meer ongewoon.

Die oortreffende trap (ook die superlatief genoem) word gevorm deur -ste agteraan die woord te voeg, of met die woord mees wat byna altyd ‘n -e aan die einde van die byvoeglike naamwoord of bywoord kry, byvoorbeeld mooiste en mees ongewone. Natuurlik is daar ook uitsonderings soos goed > beter > beste.

Graad 8:

Stellende trapVergrotende trapOortreffende trap
baiemeermeeste
dooddooddood
bietjieminderminste
breedbreërbreedste
broosbroserbroosste
dapperdapperderdapperste
dikwelsmeer/meermalemeestal/meeste
droogdroërdroogste
vroegvroeërvroegste
dwaasdwaserdwaasste
fiksfikserfiksste
forsforserforsste
kwaadkwaterkwaadste
kwaaikwaaierkwaaiste
loslosserlosste
nuutnuwernuutste
raarraarderraarste
ratsratserratsste
beskeiemeer beskeiemees beskeie
oudoueroudste


Graad 9:

brosbrosserbrosste
fermfermerfermste
fraaifraaierfraaiste
geneëmeer geneëmees geneë
dundunnerdunste
boosboserboosste
gasvrygasvryergasvryste
bankrotbankrotterbankrotste
atletiesatletieser/meer atletiesatletiesste/mees atletiese
armarmerarmste
bedrukbedrukterbedrukste
benerigbenerigerbenerigste
wydwyerwydste
weinigminderminste
vriendelikvriendelikervriendelikste
seniormeer seniormees senior
satsattersatste
preutspreutserpreutsste
passiefpassiewerpassiefste

 

Graad 10:

graagliewergraagste/liefste
grofgrowwergrofste
gekunsteldemeer gekunsteldemees gekunstelde
geëergeëerdergeëerdste
frisfrisserfrisste
absoluutabsoluterabsoluutste
heldhaftigheldhaftigerheldhaftigste
gedissiplineerdgedissiplineerdergedissiplineerdste
beleefbeleefderbeleefste
belesemeer belesemees belese
gesoutemeer gesoutemees gesoute
benoudbenouderbenoudste
verwoedemeer verwoedeverwoedste/mees verwoede
stipstipterstipste
sorgeloossorgelosersorgeloosste
slinksslinkserslinksste
sensitiefsensitiewersensitiefste
respektabelrespektabelerrespektabelste
ongewensongewensterongewensste
ongeërgongeërgderongeërgste


Graad 11:

slusluer/sluwersluuste
interessantinteressanterinteressantste
kriptieskriptieserkriptiesste
individualistiesindividualistieserindividualistiesste
gevattemeer gevattemees gevatte
geslepemeer geslepemees geslepe
goddeloosgoddelosergoddeloosste
gedweemeer gedweemees gedwee
besadigbesadigderbesadigste
verslaemeer verslaemees verslae
verouderdemeer verouderdemees verouderde
vaagvaervaagste
uitmuntenduitmuntenderuitmuntendste
traumatiestraumatieser/meer traumatiestraumatiesste/mees traumatiese
talentvoltalentvollertalentvolste
stugstuggerstugste

 

Graad 12:

ruruer/ruwerruuste
safsafter/sawwersafste
rusteloosrusteloserrusteloosste
opgetoëmeer opgetoëmees opgetoë
opgewondeopgewondener/meer opgewondeopgewondenste/mees opgewonde
raarraarderraarste
offisieeloffisiëleroffisieelste
robuusrobuusterrobuusste
panoramiespanoramieser/meer panoramiesepanoramiesste/mees panoramiese
melodiesmelodieser/meer melodiesmelodiesste/mees melodiese
mensskumensskuer/mensskuwermensskuuste
nonchalantnonchalanter/meer nonchalantenonchalanste/mees nonchalante
normaalnormalernormaalste
kolossaalkolossalerkolossaalste
intelligentintelligenterintelligenste
gewaagdgewaagder/meer gewaagdegewaagdste/mees gewaagde
gegoedemeer gegoedemees gegoede
gedempgedemptergedempste

 

Share Button

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Chantal Booysen Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Chantal Booysen
Guest
Chantal Booysen

Trappe van vergelyking vir VAS
Vas vaster vasste
Vas vasser vasste

Skip to toolbar