fbpx

Kognitiewe Ontwikkeling

30

Sep'16

Aanbieding by CVO-skole: Aspekte i.v.m. Kognitiewe Ontwikkeling

Met die droogte wat in ons land heers, besef ons opnuut die belangrikheid van water. Daarsonder kan mens, dier en plant nie oorleef nie. Ons kan saad in die grond sit, dit die beste kunsmis en bemesting gee, maar as dit nie reën nie, sal die saad nie ontkiem nie. Kinders se breinfunksies – hulle vermoë om te prosesseer, redeneer en kennis te verwerf – is net soos die saad...

Read More

01

Feb'16

Leergereed Is Skoolgereed

Graad 1 kruip stadig nader. Gaan jou kind gereed wees? Wat beteken dit in elk geval om skoolreed te wees? Skoolgereedheid is die maatstaf waarvolgens ons bepaal in watter mate ‘n kind verstandelik, motories, sosiaal en emosioneel daarop voorbereid is om ‘n sukses van sy skoolloopbaan te maak. ‘n Kind kan as skoolgereed beskou word wanneer...

Read More
Skip to toolbar