fbpx

Gevallestudie: Edublox Verhoog IK van Gemiddeld tot Hoog-gemiddeld

Die term Intelligensiekwosiënt (IK) is ‘n bekende term en populêre maatstaf van menslike intelligensie. Baie mites en vrae bestaan ​​rondom IK en intelligensie: Wat is intelligensie? Waaruit bestaan dit? Is dit reeds by geboorte vasgetel? Tot watter mate voorspel ‘n IK-punt toekomste akademiese sukses? Kan opvoedkundige ingryping intelligensie werklik verhoog?

Om hierdie vrae te verken, is dit belangrik om te oorweeg wat die konsensus onder sielkundiges is oor hoe die term intelligensie gedefinieer moet word. In eenvoudige terme is intelligensie ‘n persoon se vermoë om probleme op te los. Volgens hierdie studieveld is daar twee hooftipes intelligensie:

 • Verbale intelligensie is die vermoë om inligting te analiseer en probleme op te los deur taalgebaseerde redenasie te gebruik. Taalgebaseerde redenasie sluit in die lees van of luister na woorde, deur te praat, skryf of selfs te dink. Van klaskamerleer tot sosiale kommunikasie tot SMS en e-pos, ons moderne wêreld is gebou om te luister na woorde of woorde te lees vir betekenis, en om kennis deur gesproke taal uit te druk.
  .
 • Nie-verbale intelligensie is die vermoë om inligting te analiseer en probleme op te los deur visuele of praktiese redenasie te gebruik. Met ander woorde, dit is die vermoë om sin te maak en op die wêreld te reageer sonder om noodwendig woorde te gebruik.
  .

Alhoewel IK-toetse beslis een van die gewildste maniere is om intelligensie te meet, is dit belangrik om daarop te let dat hierdie toetse ideaal deur ‘n sielkundige geadministreer moet word. Kom ons kyk in meer diepte na IK-toetse.

IK-toetse verduidelik

‘n Volle IK-telling van 90 tot 110 word as gemiddeld beskou; ‘n persoon het dan sogenaamd ‘n gemiddelde intelligensie. Die helfte van die bevolking het ‘n IK van tussen 90 en 110, terwyl 25 persent hoër IK’s het en 25 persent laer IK’s het. 


Benewens die volle IK-telling, kan die volgende drie individuele tellings ook vergelyk word:

 • Verbale IK meet verwerfde kennis, verbale redeneervermoë en begrip van verbale inligting. Hieronder is ‘n vraag wat verbale redenasie vereis:

Slagter is teenoor mes soos haarkapper is teenoor

a.) skêr

b.) hare

c.) krulle

d.) blond

Antwoord: a

 • Nie-verbale IK (ook genoem prestasie-IK) meet ‘n persoon se nie-verbale redeneervermoë, ruimtelike prosesseringsvaardighede, aandag vir detail en visueel-motoriese koördinasievaardighede. Hieronder is ‘n vraag wat nie-verbale redenasie verg:

Antwoord: d

 • Volle IK-telling
  .

Wat in die meeste gevalle verwag word, is dat die drie tellings taamlik dieselfde sal wees wat sal aandui dat die individu se verbale en nie-verbale vaardighede eweredig ontwikkel het. Wanneer daar ‘n groot verskil is tussen die verbale en nie-verbale IK-tellings, kan dit ‘n leerprobleem aandui. ‘n Nie-verbale leerprobleem word byvoorbeeld gewoonlik vermoed wanneer ‘n kind se verbale IK 20 of meer punte hoër is as hul nie-verbale IK. ‘n Lae nie-verbale IK, relatief tot verbale IK, word ook geassosieer met hiperaktiwiteit by kinders.

IK kan styg deur opvoedkundige ingryping

Edublox spesialiseer in multisensoriese opvoedkundige intervensies wat daarop gemik is om die grondliggende vaardighede van lees, spelling, wiskunde en leer te ontwikkel en te automatiseer. Dr Wynand de Wet, vandag ‘n veteraan-opvoedkundige sielkundige, het in 1987 sy praktiese navorsing gedoen vir ‘n meestersgraad in Opvoedkundige Sielkunde by ‘n skool vir dowes. Die onderwerp van sy navorsingsprojek was die optimalisering van intelligensie. Die groep wat vir 27,5 uur aan die Edublox-kognitiewe ontwikkelingsprogram blootgestel is, tussen April en Augustus van daardie jaar, se nie-verbale IK het met 11.625 toegeneem (dowe mense kan slegs op nie-verbale IK beoordeel word).

Ons eie, meer onlangse toetse, het bevestig dat Edublox IK verhoog, veral nie-verbale IK. In een eksperiment is die IK’s van tien jongmense met ernstige leerprobleme getoets voordat hulle met die program begin het, en weer nadat hulle 40 uur se een-tot-een-opleiding ontvang het. Hulle ouderdomme was tussen 7 en 18 jaar. Die gemiddelde verbale IK-telling het toegeneem van 85.4 tot 91.0, die gemiddelde nie-verbale IK-telling van 92.6 tot 105.1, en die gemiddelde volle IK-telling van 87.0 tot 97.1.

Gevallestudie

Nog ‘n wonderlike Edublox-suksesverhaal in terme van verhoging in IK is dié van Xavier, ‘n jong seun wat in Augustus 2016 by Edublox begin het. Sy IK is in Desember 2014 deur ‘n sielkundige getoets. Dieselfde sielkundige het Xavier in September 2017 geëvalueer. Sy IK-punte het ongelooflik verbeter:


‘n Verhoogde IK-telling het gewoonlik ‘n positiewe uitwerking op ‘n kind se akademiese prestasie. Hier is Xavier se rapportpunte (‘n verbetering van 60% gemiddeld in die eerste kwartaal tot 75% gemiddeld in die derde kwartaal!):

Share Button

Susan du Plessis Outeur

Skip to toolbar