fbpx

Testimonials

05

Nov'18

Improved Drastically on an Emotional Level

Rhys has improved drastically on an emotional level... The biggest change is in his happiness during the day, his enthusiasm to go to school every day and willingness to talk about his feelings.

Read More

29

Oct'18

‘n Verskil In Punte In Twee Maande

Soos die gesegde lui, ‘the proof is in the pudding’ en in twee maande het ons reeds ‘n verskil in punte gesien. Sy is in Graad 3 in een van die vinnigste leesgroepies in haar klas ingedeel en ek kon sien wanneer ons huiswerk doen dat haar ouditiewe geheue ook verbeter het.

Read More

10

Sep'18

Juhan se Gemiddeld Verbeter met 28%: Van 59% tot 87%!

Juhan het 2 keer ‘n week Edublox klasse bygewoon en ons kon al ‘n geweldige verbetering aan die einde van die derde kwartaal sien. Sy gemiddeld het gestyg van 59% na 71%. Aan die einde van Graad 1 was Juhan se gemiddeld...

Read More

21

Aug'18

Thank You for Fantastic Work at Edublox

In previous years for English, for various categories, his reports varied from Elementary Achievement to Adequate Achievement, i.e. 30 - 59% at remedial schools, and now he is almost on par with the grade average at his mainstream school.

Read More

15

Aug'18

Feedback from Natasha Williams, Two Years After Her Son Completed Edublox

His second term report was amazing to say the least. Out of a total of 11 subjects, his scores ranged from the lowest, 53%, to the highest, 90%, and the majority falling in the mid-to-high 70%!!! As you know, before Reilly attended your programme he was unable to achieve even a 20% and now he’s acing his exams.

Read More

14

Aug'18

Edublox Becomes Key to Future Education

After being tested, it confirmed what I believed: Britney scored 97% for one skill but other skills were weak, indicating a learning disability. To rectify this became key to her future education.

Read More

20

Jun'18

Miraculous Improvement in Reading and Confidence

After only the first week’s one on one sessions, my child showed miraculous improvement. Her reading was better and her confidence levels were rising. She could spell words and for the first time the syllables made sense. In 3 months time she improved so much that we could enrol her in an English private school...

Read More

13

Jun'18

Edublox Verbeter Handskrif

Hendrik is 'n leerder by Edublox. Hy het in November 2017 met twee Edublox-klasse per week begin. Die eerste voorbeeld van sy handskrif is geneem uit 'n skoolboek voordat hy met Edublox begin het. Die tweede voorbeeld kom uit 'n skoolboek van Maart 2018.

Read More

13

Jun'18

A Marked Improvement in Three Months!

Ruben is a learner at Edublox. Here are two examples of his English First Additional Language tests, before enrolling at Edublox. He started on 1 March 2018. By 24 May 2018 there was already a marked improvement!

Read More

30

May'18

Aangrypende Verhaal: Edublox Resultate Geldig vir Altyd

Sy het haar graad 12 met vier onderskeidings geslaag, haar BA graad in Maatskaplike werk met goeie punte geslaag en is besig met haar MA-graad in Maatskaplike Werk (Spelterapie). Ek het op 'n stadium gevoel haar lees is so swak, sy gaan nie eers graad 7 deurkom nie!

Read More
Skip to toolbar