fbpx

Wat Veroorsaak Leesprobleme?


Lees word beskou as die belangrikste vaardigheid wat ‘n kind op skool moet bemeester, omdat hy moet leer om te lees sodat hy kan lees om te leer. Die implikasie hiervan is dat die kind wat ‘n goeie leser is ook ‘n goeie leerder sal wees.

Ongelukkig is daar miljoene kinders dwarsoor die wêreld wat sukkel om te leer lees, en die realiteit is dat ‘n groot deel van hierdie kinders volwassenes met leesprobleme word.

Om te verstaan wat leesprobleme veroorsaak, is dit nodig om ‘n fundamentele kenmerk van die mens in ag te neem, naamlik dat die leerproses by die mens nie op ‘n enkele vlak plaasvind nie — dit is ‘n laagsgewyse gebeure.

Die manier waarop die skoolstelsel in alle lande ter wêreld georganiseer is, is inderdaad ‘n erkenning hiervan. ‘n Mens kan nie jou kind eers universiteit toe stuur nie. Hy moet by die eerste klas begin, en dan jaar na jaar vorder na hoër vlakke van onderwys. Aan die einde van elke jaar word daar van die kind verwag om bewys te lewer — gewoonlik deur ‘n eksamen te slaag — dat hy genoeg van die kennis wat gedurende die jaar aan hom voorgehou is, bemeester het, sodat dit ‘n stewige grondslag sal vorm waarop die kennis van die daaropvolgende jaar gebou kan word.

‘n Voorbeeld behoort die wysheid van hierdie stelsel te illustreer. Veronderstel daar was ‘n kind wat nog nie geleer tel het nie. As ‘n mens hom sou probeer leer om op te tel of af te trek, sou ‘n mens vind dat dit onmoontlik vir so ‘n kind is om sulke berekeninge te doen, ongeag hoeveel moeite gedoen word. As ‘n mens egter die kind eers sou leer tel, sou dit daarna redelik maklik wees om hom te leer optel en aftrek. Dit bewys dat die vaardigheid van tel ‘n voorvereiste is vir die bemeestering van die vaardigheid om op te tel en af te trek.

Hierdie laagsgewyse eienskap van leer kan ook aan die hand van sport, byvoorbeeld yshokkie, verduidelik word. Voordat ‘n persoon yshokkie kan speel, moet hy eers leer om baie goed te skaats. Nadat hy geleer het om vorentoe te skaats, moet hy ook leer om agteruit te skaats en om binne ‘n oogwink te kan stop of van rigting te verander. Wanneer hy hierdie vaardighede so goed bemeester het dat hulle as’t ware geoutomatiseerd geraak het, is hy gereed vir die volgende vlak, naamlik om al die elemente, waaruit yshokkie bestaan, te bemeester. Dan kan hy, byvoorbeeld, begin leer om die rubberskyf met sy yshokkiestok te beheer, om dit uit te gee en te skiet, en om sy opponent te stamp of te skouer. Nadat hy al hierdie vaardighede bemeester het en intussen ook die reëls van die spel geleer het, kan hy begin om hierdie vaardighede in die spelsituasie toe te pas.

Net soos wat daar ‘n verskeidenheid van vaardighede is wat ‘n voorvereiste vir die spel yshokkie is, so is daar bepaalde vaardighede en ervaringe wat die grondslag van lees vorm. As ‘n kind nie die vaardighede wat ten grondslag lê aan lees deeglik bemeester het nie, sal hy ‘n swak leser wees en ‘n swak leser bly, totdat iemand hom eers die grondvaardighede laat inoefen het. Tensy dit gedoen word, sal alle ander pogings vrugteloos wees.

By Edublox word dié vaardighede, wat ten grondslag lê aan lees, geoefen en geoutomatiseer.


Meer inligting:

Edublox lees- en leerklinieke spesialiseer in breinopleiding wat kinders slimmer maak, en hulle help om vinniger, makliker en beter te leer en te lees. Die klasse spreek die volgende aan:

* Konsentrasie: Gefokusde, volgehoue en verdeelde aandag.

* Perseptuele vaardighede: Visuele en ouditiewe voorgrond-agtergrond onderskeidingsvermoë; visuele en ouditiewe diskriminasie, sintese en analise; vorm-onderskeiding; ruimtelike verhoudings.

* Geheue: Visueel en ouditief, kort- en langtermyn, reeks-, ikoniese en werkende geheue.

* Logiese denke: Deduktiewe en induktiewe redenering.

* Lees, spel, woordeskat en begrip.

Klasse word in Afrikaans en Engels aangebied. Kontak ons

Sukkel jou kind met lees? Só kan Edublox help:
.

“Ek wil net se dat ek vandag ‘n baie trotse ma is. Albei my kinders het gisteraand akademiese toekennings ontvang by die skool.

“Jolene het die jaar begin met haar lees wat ver onder standaard was en dit het haar leerwerk ook beïnvloed. Ek het van Edublox gehoor en haar ingeskryf. Reeds in die middel van die jaar kon ek ‘n wesenlike verskil in haar punte sien. Een van die groot verskille wat ek self ook kon sien is hoe gefokus Jolene is – haar konsentrasie is uitstekend.

“Julle maak werklik ‘n reuse verskil en ek sien uit om te sien hoe Michael net nog verder gaan verbeter!”

Marilyn Herrington


.
“Ek wil vir jou baie baie dankie sê vir alles wat julle vir Jordan doen. Vandat hy die klasse begin het kry hy net 1 of 2 verkeerd in sy speltoetse en wiskunde – wat ‘n groot GROOT verandering is. Daar is klaar van sy niggies en nefies wie se ouers hulle ook wil stuur want ek het sy toetse vir hulle gewys. Ek was in die wolke toe ek sien hoe goed hy gedoen het na die 1ste Augustus – vir sy spelling het hy 23/25 en vir sy wiskunde 22/30. Ek stuur vir jou sy toetsboek die Saterdag.

“Hy lees ook baie baie beter – dis asof hy iemand anders is. Ek kan nie vir julle genoeg dankie se nie. Ek sou dit nooit op my eie gemaak het nie. Hy lees een keer die woord en dan weet hy hoe om dit te spel en hy is net meer rustiger oor alles wanneer dit by sy skoolwerk kom. Hy is meer geduldiger oor sy huiswerk (waar hy altyd begin huil het as dit huiswerktyd was).”

Baie baie dankie.

Groete

Normandie Beukes


Klik hier vir 590+ suksesverhale

 

Share Button

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Skip to toolbar