fbpx

Logiese Denke

09

Jun'18

Wat Is Kognitiewe Vaardighede?

Kognitiewe vaardighede — konsentrasie, persepsie, geheue en logiese denke — is verstandsvaardighede wat gebruik word in die verwerwing van kennis, en kan beskou word as ‘n kind se gereedskap vir leer.

Read More

27

Jan'16

Logiese Denke met Syfers

Daar bestaan duidelike bewys daarvoor dat opleiding in logiese denke mense "slimmer" maak. Sodanige opleiding stel kinders in staat om ontwykende antwoorde soos "ek weet nie", of "dit is te moeilik", te vermy. Dit bemagtig hulle om dieper te delf en beter begrip te verwerf oor hoe om by 'n oplossing van 'n probleem uit te kom.

Read More

20

Nov'15

Logiese Denke Belangrik vir Leesbegrip

Logiese denke is belangrik want dit gee die leser die vermoë om afleidings te maak, wat vereis dat ons dit wat ons weet gebruik om te probeer bepaal wat ons nie weet nie, of om ‘tussen-die-lyne’ te lees.

Read More
Skip to toolbar