Afrikaans – Leer en Leergereedheid

22

Sep'17

Hulp vir Leerders wat Sukkel met Lees en Wiskunde

"Jason het sy eerste kwartaal in Graad 6 nie gemaak nie en was baie mismoedig,” vertel Leonie de Beer, ‘n senior boekhouer en mamma van Centurion. “Hy het gesukkel met lees, begrip en ook wiskunde. Ons as ouers was so bekommerd en het nie geweet waarheen om te gaan nie!”...

Read More

22

Jul'17

Gee Jou Kind die Gereedskap vir Lees en Leer

Wanneer mens die regte gereedskap het, kan enige taak met groter gemak en effektiwiteit uitgevoer word. Stel jou voor dat jy ‘n lepel gebruik om sement te meng, eerder as ‘n sementmenger. Verbeel jou dat jy jou grasperk sny met ‘n skêr!

Read More

13

Jun'17

SA Laaste in die Wêreld met Wiskunde, Wetenskap en Lees

Ons het nie statistieke van voor 1995 nie, maar sedert 1995 is SA laaste in die wêreld met wiskunde, wetenskap en lees. Daar is twee internasionale geletterdheidstudies wat elke paar jaar gedoen word, en waaraan Suid-Afrika deelneem. Die eerste een is TIMSS, wat elke vier jaar gr. 4- en gr. 8-leerders se syfergeletterdheid, sowel as hulle wetenskaplike vermoëns en kennis evalueer. Die tweede is die PIRLS, wat elke vyf jaar die leesprestasie van gr. 4-leerders meet...

Read More

25

May'17

Sukkel Jou Kind met Lees en Leer?

Het jou kind die vermoë om akademies uit te blink, maar bereik steeds nie sy volle potensiaal nie? Sukkel jou kind om te konsentreer, beplan en organiseer? Het hy 'n swak geheue? Dalk is lees vir hom ‘n probleem? Sukkel hy om tussen b en d te onderskei? Lees hy stadig en hakkelrig, of sukkel hy om te verstaan wat hy lees?...

Read More

11

May'17

Edublox Aanlyn Tutor Is Hier!

Wou jy nog altyd jou kind Edublox toe stuur maar daar is nie ’n kliniek naby nie? Of weerhou ander verpligtings, soos jou werk, jou daarvan om jou kind Edublox toe te neem? Hierdie struikelblokke is nou uit die weg geruim want Edublox Aanlyn gee kinders die voordeel van multi-sensoriese kognitiewe opleiding in die gerief van hulle eie huis.

Read More

24

Apr'17

Visuele Diskriminasie: Wat Dit Is en Hoe Om Probleme te Oorkom

Visuele diskriminasie is die vermoë om ooreenkomste en verskille tussen visuele stimuli te onderskei of raak te sien. As ‘n kind oor onvoldoende visuele diskriminasie beskik, sal hy heel waarskynlik die volgende skolastiese simptome openbaar...

Read More

19

Apr'17

Hulp vir ADHD en Leesprobleme

Navorsing by die Sweedse mediese universiteit Karolinska Institutet het bewys dat oefening van werkende geheue ('working memory') sigbare veranderinge teweegbring in die aantal dopamien reseptors in die menslike brein. Werkende geheue is kritiek vir onder andere...

Read More

23

Mar'17

My Kind Doen Swak op Skool

Ouers met ‘n kind wat op skool sukkel, kan met gevoelens van angs, onsekerheid, frustrasie en skuldgevoelens worstel en wonder dikwels wat hulle verkeerd gedoen het. Die impak op die kind is selfs groter en natuurlik is daar ook finansiële implikasies. Wat maak 'n ouer as jou kind swak presteer op skool?

Read More

22

Mar'17

Ruimtelike Oriëntasie: Wat Dit Is en Hoe Om Probleme te Oorkom

Ruimtelike oriëntasie verwys na die vermoë om die verhouding van ‘n voorwerp tot die waarnemer waar te neem. As ‘n kind ruimtelike oriëntasieprobleme het, sal hy heel waarskynlik die volgende simptome openbaar...

Read More

23

Feb'17

Maak Jou Kind Só Lief vir Lees en Leer

“Ek haat lees! Ek wil nooit weer in my lewe ‘n boek lees nie!” Dis nie woorde wat ouers wil hoor nie, veral nie ouers wat die waarde van lees besef nie. Die kans dat ‘n kind wat sukkel met lees van lees sal hou is klein. Die eerste stap is dus om seker te maak ‘n kind kan goed lees, en ook met begrip....

Read More

Setup Menus in Admin Panel

Skip to toolbar