Afrikaans – Leer en Leergereedheid

13

Jun'17

SA Laaste in die Wêreld met Wiskunde, Wetenskap en Lees

Ons het nie statistieke van voor 1995 nie, maar sedert 1995 is SA laaste in die wêreld met wiskunde, wetenskap en lees. Daar is twee internasionale geletterdheidstudies wat elke paar jaar gedoen word, en waaraan Suid-Afrika deelneem. Die eerste een is TIMSS, wat elke vier jaar gr. 4- en gr. 8-leerders se syfergeletterdheid, sowel as hulle wetenskaplike vermoëns en kennis evalueer. Die tweede is die PIRLS, wat elke vyf jaar die leesprestasie van gr. 4-leerders meet...

Read More

25

May'17

Sukkel Jou Kind met Lees en Leer?

Het jou kind die vermoë om akademies uit te blink, maar bereik steeds nie sy volle potensiaal nie? Sukkel jou kind om te konsentreer, beplan en organiseer? Het hy 'n swak geheue? Dalk is lees vir hom ‘n probleem? Sukkel hy om tussen b en d te onderskei? Lees hy stadig en hakkelrig, of sukkel hy om te verstaan wat hy lees?...

Read More

11

May'17

Edublox Aanlyn Tutor Is Hier!

Wou jy nog altyd jou kind Edublox toe stuur maar daar is nie ’n kliniek naby nie? Of weerhou ander verpligtings, soos jou werk, jou daarvan om jou kind Edublox toe te neem? Hierdie struikelblokke is nou uit die weg geruim want Edublox Aanlyn gee kinders die voordeel van multi-sensoriese kognitiewe opleiding in die gerief van hulle eie huis.

Read More

24

Apr'17

Visuele Diskriminasie: Wat Dit Is en Hoe Om Probleme te Oorkom

Visuele diskriminasie is die vermoë om ooreenkomste en verskille tussen visuele stimuli te onderskei of raak te sien. As ‘n kind oor onvoldoende visuele diskriminasie beskik, sal hy heel waarskynlik die volgende skolastiese simptome openbaar...

Read More

19

Apr'17

Hulp vir ADHD en Leesprobleme

Navorsing by die Sweedse mediese universiteit Karolinska Institutet het bewys dat oefening van werkende geheue ('working memory') sigbare veranderinge teweegbring in die aantal dopamien reseptors in die menslike brein. Werkende geheue is kritiek vir onder andere...

Read More

22

Mar'17

Ruimtelike Oriëntasie: Wat Dit Is en Hoe Om Probleme te Oorkom

Ruimtelike oriëntasie verwys na die vermoë om die verhouding van ‘n voorwerp tot die waarnemer waar te neem. As ‘n kind ruimtelike oriëntasieprobleme het, sal hy heel waarskynlik die volgende simptome openbaar...

Read More

18

Oct'16

Leerstyle: Toets Jou Kind se Leerstyl Só maar Berei Hom Voor vir die Regte Lewe

Leerstyle word oor die algemeen in drie kategorieë opgedeel: visuele leerders, wat moet sien om te kan leer, ouditiewe leerders, wat moet hoor om te kan leer, en taktiele of kinestetiese leerders, wat verkies om te leer terwyl hulle doen. Toets jou kind se leerstyl só, maar maak ook seker dat jy hom vir die hier en nou, die regte lewe, voorberei.

Read More

09

Oct'16

Die Rol van Oogspan in die Leesproses

As 'n mens se oë oor 'n gedrukte reël beweeg, beweeg hulle in 'n reeks vinnige sprongetjies wat deur kort pousetjies onderbreek word. Die spronge en die pouses volg mekaar so vinnig op dat 'n mens heeltemal onbewus is van hulle en daarom glo die meeste mense dat hulle oë egalig oor die bladsy beweeg terwyl hulle lees....

Read More

08

Oct'16

Die Rol van Werkende Geheue in Lees

Die term werkende geheue is in die 1970’s deur twee navorsers, Baddeley en Hitch saamgestel, en verwys na die vermoë om tydelik sekere feite of gedagtes in die geheue te hou terwyl ‘n probleem opgelos word of ‘n taak verrig word...

Read More

07

Oct'16

Feite Oor Visuele Geheue

Verskeie navorsers het beweer dat soveel as tagtig persent van alle leer deur die oë plaasvind, wat beteken dat visuele geheue 'n beslissende aspek van leer vorm. Visuele geheue is die vermoë om visuele waarnemings te stoor en later, as die oorspronklike waarneming nie langer sigbaar is nie, weer te herroep. Hier is paar feite oor visuele geheue...

Read More

Setup Menus in Admin Panel

Skip to toolbar