fbpx

Afrikaans – Leer en Leergereedheid

24

Jun'21

Visuele Diskriminasie: Wat Dit Is en Hoe Om Probleme te Oorkom

Visuele diskriminasie is die vermoë om ooreenkomste en verskille tussen visuele stimuli te onderskei of raak te sien. As ‘n kind oor onvoldoende visuele diskriminasie beskik, sal hy heel waarskynlik die volgende skolastiese simptome openbaar...

Read More

10

Jun'18

Intensiewe Vakansiekursus: Verbeter Konsentrasie, Geheue en Lees

Vra jouself …. Het my kind sy hoop om ooit vlot te kan lees verloor? Ly hy aan 'n swak selfbeeld as gevolg van leerprobleme en/of swak skoolprestasie? Is daar 'n moontlikheid dat hy hierdie jaar gaan druip? As jy "ja" geantwoord het op enige van hierdie vrae, is ons intensiewe 10-dag vakansiekursus dalk die antwoord vir jou!

Read More

09

Jun'18

Wat Is Kognitiewe Vaardighede?

Kognitiewe vaardighede — konsentrasie, persepsie, geheue en logiese denke — is verstandsvaardighede wat gebruik word in die verwerwing van kennis, en kan beskou word as ‘n kind se gereedskap vir leer.

Read More

09

May'18

Vrae oor Konsentrasie, van Babadae tot Skooldae

Die onvermoë om te konsentreer is op baie onderwysers en ouers se lippe. Diagnoses word gemaak, baie navorsing word gedoen en almal hoop dat dit hul kinders gespaar sal bly.

Read More

28

Apr'18

Swak Konsentrasie nie Altyd die Oorsaak van ‘n Leerprobleem

Wanneer dit kom by leerprobleme, het konsentrasie die swartskaap geword. Dit maak nie saak waarmee ‘n kind vandag op skool sukkel nie, ‘n gebrek aan konsentrasie word blameer. Daar is egter ander redes waarom ’n kind byvoorbeeld stadig werk, opdragte nie kan onthou nie en verkeerd afskryf van die bord.

Read More

20

Mar'18

Gevallestudie: Edublox Verhoog IK van Gemiddeld tot Hoog-gemiddeld

Nog 'n wonderlike Edublox-suksesverhaal in terme van verhoging in IK is dié van Xavier, 'n jong seun wat in Augustus 2016 by Edublox begin het. Sy IK is in Desember 2014 deur 'n sielkundige getoets. Dieselfde sielkundige het Xavier in September 2017 geëvalueer. Sy IK-punte het ongelooflik verbeter. 'n Verhoogde IK-telling het gewoonlik 'n positiewe uitwerking op 'n kind se akademiese prestasie...

Read More

22

Jul'17

Gee Jou Kind die Gereedskap vir Lees en Leer

Wanneer mens die regte gereedskap het, kan enige taak met groter gemak en effektiwiteit uitgevoer word. Stel jou voor dat jy ‘n lepel gebruik om sement te meng, eerder as ‘n sementmenger. Verbeel jou dat jy jou grasperk sny met ‘n skêr!

Read More

13

Jun'17

SA Laaste in die Wêreld met Wiskunde, Wetenskap en Lees

Ons het nie statistieke van voor 1995 nie, maar sedert 1995 is SA laaste in die wêreld met wiskunde, wetenskap en lees. Daar is twee internasionale geletterdheidstudies wat elke paar jaar gedoen word, en waaraan Suid-Afrika deelneem. Die eerste een is TIMSS, wat elke vier jaar gr. 4- en gr. 8-leerders se syfergeletterdheid, sowel as hulle wetenskaplike vermoëns en kennis evalueer. Die tweede is die PIRLS, wat elke vyf jaar die leesprestasie van gr. 4-leerders meet...

Read More

25

May'17

Sukkel Jou Kind met Lees en Leer?

Het jou kind die vermoë om akademies uit te blink, maar bereik steeds nie sy volle potensiaal nie? Sukkel jou kind om te konsentreer, beplan en organiseer? Het hy 'n swak geheue? Dalk is lees vir hom ‘n probleem? Sukkel hy om tussen b en d te onderskei? Lees hy stadig en hakkelrig, of sukkel hy om te verstaan wat hy lees?...

Read More

11

May'17

Edublox Aanlyn Tutor Is Hier!

Wou jy nog altyd jou kind Edublox toe stuur maar daar is nie ’n kliniek naby nie? Of weerhou ander verpligtings, soos jou werk, jou daarvan om jou kind Edublox toe te neem? Hierdie struikelblokke is nou uit die weg geruim want Edublox Aanlyn gee kinders die voordeel van multi-sensoriese kognitiewe opleiding in die gerief van hulle eie huis.

Read More
Skip to toolbar