fbpx

Kognitiewe Vaardighede

09

Jun'18

Wat Is Kognitiewe Vaardighede?

Kognitiewe vaardighede — konsentrasie, persepsie, geheue en logiese denke — is verstandsvaardighede wat gebruik word in die verwerwing van kennis, en kan beskou word as ‘n kind se gereedskap vir leer.

Read More

30

Sep'16

Aanbieding by CVO-skole: Aspekte i.v.m. Kognitiewe Ontwikkeling

Met die droogte wat in ons land heers, besef ons opnuut die belangrikheid van water. Daarsonder kan mens, dier en plant nie oorleef nie. Ons kan saad in die grond sit, dit die beste kunsmis en bemesting gee, maar as dit nie reën nie, sal die saad nie ontkiem nie. Kinders se breinfunksies – hulle vermoë om te prosesseer, redeneer en kennis te verwerf – is net soos die saad...

Read More
Skip to toolbar