fbpx

Afrikaans – Leer en Leergereedheid

30

Sep'16

Aanbieding by CVO-skole: Aspekte i.v.m. Kognitiewe Ontwikkeling

Met die droogte wat in ons land heers, besef ons opnuut die belangrikheid van water. Daarsonder kan mens, dier en plant nie oorleef nie. Ons kan saad in die grond sit, dit die beste kunsmis en bemesting gee, maar as dit nie reën nie, sal die saad nie ontkiem nie. Kinders se breinfunksies – hulle vermoë om te prosesseer, redeneer en kennis te verwerf – is net soos die saad...

Read More

08

Sep'16

Edublox Aanlyn Tutor is Binnekort Hier!

Edublox, wat verantwoordelik is vir hierdie Aanlyn Tutor e-platform, het oor die afgelope 30 jaar duisende kinders gehelp om te lees, te leer en te presteer deur tuispakkette en leerklinieke wêreldwyd. Met Edublox Aanlyn Tutor word die visie van die grootste aanlyn-klaskamer ter wêreld ‘n werklikheid.

Read More

20

Aug'16

Praat Jou Baba Slim

Dit ly min twyfel dat taalontwikkeling een van die sleutel-mylpale in vroeë kinderontwikkeling is. Baie van ‘n kind se toekomstige sosiale en intellektuele ontwikkeling hang van hierdie mylpaal af. ‘n Taalagterstand kan lei tot isolasie en dat die kind hom onttrek. Nog gevolge kan leerprobleme en swak akademiese prestasie wees.

Read More

03

Aug'16

Smoor Leerprobleme Betyds in Kiem

Wanneer ouers nalaat of uitstel om aandag aan ’n kind se leerprobleme te gee, het dit verreikende gevolge. Edublox se wiskunde-lees-en-leerkliniek waarsku dat ouers wat besluit om ’n kind met leerprobleme te weerhou van hulp, nie die negatiewe finansiële implikasies van so ’n besluit moet onderskat nie.

Read More

20

Jun'16

Kinders en TV-Kyk: Skadelik of Skadeloos?

TV-kyk is ‘n fundamentele deel van baie kinders se lewe; baie kinders doen byna niks anders nie en is elke dag ure lank voor die TV. Voeg nog hierby die aantal ure wat hulle na DVD’s kyk, met rekenaars doenig is en video-speletjies speel, en die blootstelling aan elektronika hoop op. Is dit skadelik, of is dit ‘n skadelose tydverdryf?

Read More

27

May'16

Fantasties-Plasties — Ons Wonderlike Brein

Dis een van die grootste ontdekkings van die 20ste eeu. Ons noem dit neuroplastisiteit — die ontdekking dat die brein kan verander, breinselle gebore word en afsterf, nuwe verbindings gevorm word en dat die struktuur van bestaande sinapse wél kan verander...

Read More

20

Apr'16

Lees, Skryf en Wiskunde – Hoe Vaar Jóú Kind?

Die drie bene van leer is lees, skryf en wiskunde. ’n Kind se vermoë om te kan lees, skryf en wiskunde te doen vorm die grondslag van sy akademiese sukses, en affekteer sy potensiaal en toekomstige prestasies op elke terrein. Die vraag aan enige ouer is: Hoe vaar jóú kind op hierdie drie deurslaggewende terreine?

Read More

18

Mar'16

Sukkel Jou Kind met Aandag en Konsentrasie? Daar Is Hulp!

Konsentrasie, ook genoem aandag, is belangrik vir leer. Gebrekkige aandag kan ’n beduidende faktor wees van gedrags- en leerprobleme soos byvoorbeeld hiperaktiwiteit en aandaggebreksindroom (ADD). Daar is ten minste vier baie belangrike aspekte wat in gedagte gehou moet word wanneer dit kom by konsentrasie:

Read More

22

Feb'16

As Jou Kind Sukkel met Spelling

Die vermoë om korrek te spel is dwarsdeur ‘n mens se lewe ‘n baie belangrike basiese vaardigheid. Wanneer mens sukkel met spelling is dit nie net jou skoolwerk wat daaronder ly nie, maar dit benadeel ook later jou kanse in die wêreld van werk.

Read More

01

Feb'16

Leergereed Is Skoolgereed

Graad 1 kruip stadig nader. Gaan jou kind gereed wees? Wat beteken dit in elk geval om skoolreed te wees? Skoolgereedheid is die maatstaf waarvolgens ons bepaal in watter mate ‘n kind verstandelik, motories, sosiaal en emosioneel daarop voorbereid is om ‘n sukses van sy skoolloopbaan te maak. ‘n Kind kan as skoolgereed beskou word wanneer...

Read More
Skip to toolbar