fbpx

Articles

By Edublox

15

Sep'18

Lees Jou Kind Vlot Maar Sonder Begrip?

Wanneer ‘n kind vlot kan lees word daar sommer net aangeneem dat sy begrip ook goed is, maar tussen drie en tien persent van daardie kinders verstaan meeste van die tyd nie wat hulle lees nie.

Read More

13

Sep'18

Teaching Reading IS Rocket Science

Contrary to the popular theory that learning to read is natural and easy, learning to read is a complex linguistic achievement," Dr Louisa Moats writes in her booklet Teaching Reading IS Rocket Science. "For many children, it requires effort and incremental skill development."

Read More

22

Aug'18

Aandag Onderwysers: Verdien 5 CPD-punte met ‘Skoene vir die Leespad’

Edublox fasiliteer ’n opwindende projek in samewerking met die Noordwes-Universiteit (NWU) om onderwysers te help om leesprobleme, en oplossings daarvoor, beter te verstaan.

Read More

08

Aug'18

The Benefits of Colouring for Kids and Adults

Colouring Book Day is observed in the United States early in August each year and aims to celebrate the classic and well-loved activity of colouring. It’s a cost-effective way to entertain children and has also become a popular pastime for adults. Is it just a passing fad, or does colouring have emotional and physical benefits for adults too?

Read More

08

Aug'18

Edublox Teams Up with McDonald’s to Reward Families

Edublox reading, maths and learning clinics and centres recently collaborated with McDonald’s® SA as a rewards partner.

Read More

24

Jul'18

Meet Nontobeko Buthelezi, Educational Practitioner at Edublox Pietermaritzburg

Dr. Nontobeko Buthelezi has dedicated her career to the field of psychology and education due to a lifelong passion to help children facing challenges and learning barriers succeed academically.

Read More

22

Jul'18

Study: Helicopter Parenting May Negatively Affect Children’s Emotional Well-being, Behaviour

According to new research overcontrolling parenting can negatively affect a child's ability to manage his or her emotions and behaviour.

Read More

22

Jul'18

Study: Key Social Reward Circuit in the Brain Impaired in Autistic Kids

Children and adolescents with autism have a surplus of synapses in the brain, and this excess is due to a slowdown in a normal brain “pruning” process during development, according to a study by neuroscientists at Columbia University Medical Center (CUMC).

Read More

22

Jul'18

Digital Media May Put Youth at Risk for ADHD

Teens who spend lots of time using digital devices are prone to psychiatric problems, reports a team of scientists in a new study. Children who are heavy users of digital devices are twice as likely as infrequent users to show symptoms of ADHD, the study finds.

Read More

11

Jul'18

Wanneer Gebruik Ek ’n Afkappingsteken? (Meervoude en Verkleinwoorde)

Die afkappingsteken word gebruik by meervoudsvorme en verkleiningsvorme van naamwoorde wat op die vokaalletter i, o, u en 'n beklemtoonde a eindig. Oefen die onderstaande woorde saam met jou kind deur die woorde hardop van links na regs te lees...

Read More
Skip to toolbar