fbpx

All posts by Susan du Plessis

13

Jul'17

Link Between Sleep and Alzheimer’s Explained

A study has shown that disrupting just one night of sleep in healthy, middle-aged adults causes an increase in amyloid beta, a brain protein associated with Alzheimer's disease. And a week of tossing and turning leads to an increase in another brain protein, tau, which has been linked to brain damage in Alzheimer's and other neurological diseases.

Read More

14

Jun'17

The Importance of Spelling and Handwriting in a Digital Age

It's a fair question for parents to consider: Why should my child learn to master the skills of spelling and handwriting in a world governed by spell checkers and keyboards? Isn't the mere notion of teaching these skills as archaic as attempting to master trigonometry without the use of a scientific calculator?

Read More

13

Jun'17

SA Laaste in die Wêreld met Wiskunde, Wetenskap en Lees

Ons het nie statistieke van voor 1995 nie, maar sedert 1995 is SA laaste in die wêreld met wiskunde, wetenskap en lees. Daar is twee internasionale geletterdheidstudies wat elke paar jaar gedoen word, en waaraan Suid-Afrika deelneem. Die eerste een is TIMSS, wat elke vier jaar gr. 4- en gr. 8-leerders se syfergeletterdheid, sowel as hulle wetenskaplike vermoëns en kennis evalueer. Die tweede is die PIRLS, wat elke vyf jaar die leesprestasie van gr. 4-leerders meet...

Read More

10

Jun'17

Leer Afrikaans: Verkleinwoorde

In die meeste tale word 'n verkleiningsvorm gevorm deur 'n agtervoegsel en/of 'n ekstra verbuiging van die oorspronklike woord. In Afrikaans word die agtervoegsels -tjie, -jie, -pie, -kie en -ie saam met 'n paar verboë vorms gebruik.

Read More

10

Jun'17

Amazingly Flexible: Learning to Read in Your 30s Profoundly Transforms the Brain

New research shows that when adults learns to read for the first time, the changes that occur in their brain are not limited to the outer layer of the brain, the cortex, but extends to deep brain structures in the thalamus and the brainstem. This was observed in illiterate Indian women who learned how to read and write for six months.

Read More

30

May'17

Leer Afrikaans: Trappe van Vergelyking

Die stellende trap is die gewone vorm van die byvoeglike naamwoord, byvoorbeeld mooi en gewoon. Die vergrotende trap (ook vergelykende trap of die komparatief genoem) word gevorm deur -er agteraan die woord te voeg, of met die word meer, byvoorbeeld, mooier en meer ongewoon.

Read More

29

May'17

Leer Afrikaans: Intensiewe Vorme

Intensiewe vorme is byvoeglike naamwoorde in die versterkende graad en word dus gebruik om 'n byvoeglike naamwoord te versterk. 'n Voorbeeld hiervan is brandarm, wat baie arm beteken. In Afrikaans skryf ons intensiewe vorme altyd vas (as een woord), behalwe by wawyd oop, nugter wakker en blakend gesond....

Read More

25

May'17

Criss-Cross Puzzle for Teenagers and Adults

This criss-cross puzzle will be enjoyed by teenagers and adults. Click on the puzzle to print. Then write the list of words into the grid, crossword style. Scroll down for the solution.

Read More

25

May'17

Sukkel Jou Kind met Lees en Leer?

Het jou kind die vermoë om akademies uit te blink, maar bereik steeds nie sy volle potensiaal nie? Sukkel jou kind om te konsentreer, beplan en organiseer? Het hy 'n swak geheue? Dalk is lees vir hom ‘n probleem? Sukkel hy om tussen b en d te onderskei? Lees hy stadig en hakkelrig, of sukkel hy om te verstaan wat hy lees?...

Read More

24

May'17

Video Goes Viral: “A Normal Day”

Vlogger Esther Anderson created “A Normal Day,” a video that shows a mom’s exhausting day with her two young children from both her perspective and her daughter’s perspective. While the mom is worn out trying to keep it together with a crying infant and messy toddler, her daughter’s memories show something really special.

Read More
Skip to toolbar